Välkommen med din anmälan till
SPF Vårmöte
Tylösand Hotell
Halmstad
24 - 25 mars, 2022

OBS detta formulär gäller enbart för nyanmälningar. Alla som var anmälda till Vårmötet 2020 är automatiskt anmälda till Vårmötet nästa år och behöver inte registrera sig igen

Vänligen fyll i nedanstående blankett. Du kommer att få en automatisk bekräftelse på att vi mottagit din anmälan per e-post. Observera att det är viktigt att din e-post adress är korrekt!

En fullständig bekräftelse med program, hotellreservation och andra praktiska detaljer kommer du att få per mail i god tid före mötet.

Observera att sista anmälningsdag är 24 januari. OBS tidig anmälan beroende på hårda avbokningregler från hotellet. Senare anmälan kan ske i mån av plats på hotellet.

Vi kommer att skicka faktura på kursavgiften.

Alternativ I - SEK 7905
(2 nätter i enkelrum, 1 lunch, 3 kaffepauser, lättare måltid 23 mars, 3-rätters middag 24 mars)
Alternativ 2 - SEK 5225
(1 natt i enkelrum, 1 lunch, 3 kaffepauser, 3-rätters middag 24 mars)
Alternativ 3 - SEK 3190
(1 lunch, 3 kaffepauser, 3-rätters middag 24 mars)

SPF sponsrar kursavgiften med 1000 kr för specialisttandläkare och ST-tandläkare med 2000kr för ETT vårmöte under EN ST-period. Den sponsrade summan dras av från ovan angivna summa.

Vänligen uppge tydlig och fullständig faktureringsadress samt eventuellt kostnadsställe. Det underlättar vid vår fakturering och vi tackar på förhand.

Observera att anmälan är bindande. Erlagd avgift återbetalas ej vid återbud senare än 24 februari.

Har du frågor gällande det praktiska arrangemanget - kontakta Wencke Bjursten, Ellemkonferens, telefon 0709-369092 e-post: wb@ellemkonferens.se

Har du frågor gällande programmet, vänligen kontakta Organisationskommitén - Nina Sabel, e-post: nina.sabel@odontologi.gu.se

Fyll i det webbaserade anmälningsformuläret nedan.


 
Förnamn
Efternamn
Epost
e-post arbetet
Arbetsplats
Klinik
Adress
Postnummer
Ort
Region
Arbetstelefon
Mobiltelefon
Jag är ST-tandläkare
Konferensalternativ
Rumstyp
Om dubbelrum, jag delar rum med
Jag har följande önskemål om specialkost
Jag är intresserad av lunch den 25 mars
Faktureringsadress
Faktureringsadress forts.
Kostnadsställe/ansvar/Beställar ID
Kommentarer
Send